734 255 676 – Senyum clinic s.r.o. Ječná 550/1, 120 00 Praha 2 info@senyum.cz
Vyberte stránku

OŠETŘENÍ DĚTÍ

Ošetření dětí

Ošetření v Entonoxu

Entonox je směsí rajského plynu a kyslíku. Je vhodný zejména ke kratším zákrokům u dětí, které se chtějí nechat ošetřit, ale mají strach. Před ošetřením je vhodné nebýt nalačno. Ošetření začíná inhalací plynu po dobu 3 minut, poté je možné provést naplánovaný zákrok. Po ošetření doporučujeme vyčkat v čekárně po dobu alespoň 30 minut, aby veškeré účinky Entonoxu odezněly.

 

Ošetření v celkové anestezii

Ošetření v celkové anestezii je vhodné u většího množství kazů, případně u výrazně nespolupracujícího pacienta. Aby bylo možné zákrok na našem pracovišti podstoupit, je nejprve nutná vstupní konzultace, kde se po vyšetření pacienta rozhodně, zda je indikován k ošetření v ambulantní celkové anestezii.

Co je třeba splnit před samotným zákrokem:

1. U svého dětského lékaře vyřídit předoperační vyšetření, které může být maximálně 14 staré a které obsahuje jasný závěr, že pacient je schopen výkonu v ambulantní celkové anestezii. Laboratorní vyšetření si indikuje pediatr. Formulář ke stažení zde.

2. Vyplnit dotazník Dotazník je zjištění poruch krevní srážlivosti. S vyplněním vám pomůže váš dětský lékař. Formulář ke stažení zde.

3. Vyplnit Souhlas s ošetřením dítě v celkové anestezii a Anesteziologický dotazník. Formulář ke stažení zde.

4. Dodržet dobu lačnosti před zákrokem. To znamená nejíst minimálně 6 hodin před zákrokem a nepít minimálně 4 hodiny před zákrok. POZOR: při nedodržení se jedná o absolutní kontraindikaci výkonu

5. Den před plánovaným termínem voláte od 7:30 ráno na naše telefonní číslo 734 255 676 a dozvíte se přesnou hodinu zákroku.

6. Při propuštění pacienta do domácí péče je třeba zajistit odvoz osobním automobilem a doprovod dvou dospělých osob.

Podrobnější pokyny ke stažení zde.